Записник са састанка Координационог одбора у Нишу, 2021. године

              ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА САБОРА

 

Сабор КСС није одржан у 2020.год., због пандемије CORONA вируса, морале смо да се састанемо и донесемо одлуке у вези  даљег рада. Предедавајућа Сабора КСС, Љиљане Стојановић, председница КСС – Ниш, сазвала је састанак Кординационог одбора. Састанак је одржан у  Нишу, 12. 06. 2021. године, са следећим дневним редом:

                                                                           ДНЕВНИ РЕД

 1. Место и време одржавања Сабора КСС у 202години
 2. Поднет је извештај о акцијама Кола, чланица Сабора КСС за 2019.год.
 3. Извештај о раду чланица Сабора КСС у 2020.год.
 4. Верификација ПРАВИЛНИКА О РАДУ Сабора КСС усвојеног у Нишу 2019.год.
 5. План заједничких акција чланица Сабора КСС у наредном периоду
 6. Могућност регистрације Сабора КСС
 7. Могућност формирања Сабора у Србији
 8. Разно

 

Састанак је одржан у правој сестринској атмосфери, пуној љубави и поштовања.

 

 1. Наредни Сабор КСС че бити одржан у Црној Гори у октобру месецу. Једногласан договор је остварен, да се Сабор КСС одржава у јесен, а не као до сада у пролеће.

Договорен је план одржавања наредних Сабора КСС и то:

 • 2021. година – Црна Гора
 • 2022. година – Ужице, Србија
 • 2023. година – Добој Р. Српска
 • 2024. година       нема пријављених
 • 2025. година – Пожаревац, Србија

          2.   Извештај о заједничким акцијама чланица Сабора КСС је подељен свим чланицама Координационог одбора и усвојен једногласно.

          3.   Договорено је да сва Кола српских сестара, чланице Сабора КСС, своје извештаје о раду за протеклу 2020. годину, у електронској форми, пошаљу за Црну Гору, до 31. јула 2021. године. Израду Зборника извештаја ће уради  чланица Сабора КСС из Црне Горе, а остала Кола ће партиципирати на следећем Сабору КСС.

           4. Правилник о раду Сабора Кола српских сестара је коригован у складу са законским нормама и реалношћу, тако да ће на следећем Сабору КСС бити дат на усвајање. Пречишћен текст ће бити достављен свим КСС, чланицама Сабора КСС.

           5.  -  Организовати Поклоничко путовање на Косово и обићи неке манастире (договор о броју манастира на Сабору КСС).

                -  Организовати литерално – ликовнит темат са називом „Снага доброт“

                  -  Да се организује посета Патријарху српском Г. Порфирију

                   - Да свако КСС, чланице Сабора КСС да предлог о заједничким акцијама из културне делатности.

          6.   Размотрити могућност да се региструје Сабир КСС, као удружење жена становника више земаља ( Србија, Р. Српска, Црна Гора, Македонија, Хрватска и тд..).

          7.    Сабор Кола српских сестара из Србије је неопходно оформити што пре, став је чланица Координационог одбора из Србије.

      8. Под разно није било посебне дискусије.

 

 

 

                                                                                                      Записник сачинила

                                                                                             Младеновић Мирјана, записничар Сабора КСС