ПРАВИЛНИК О РАДУ

САБОР КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

 

 1.

Добротворна удружења „Кола српских сестара“(у даљем тексту КСС) Републике Србије, региона и дијаспоре, могу на основу Одлуке Скупштине приступити „Сабору Кола српских сестара“ ( у даљем тексту Сабор КСС).

 

 2.

Потписнице Повеље, свој рад заснивају на следећим  циљевима:

 • брига о људима, без обзира на нацију, веру и политичко убеђење,
 • ширење начела доброте, човекољубља  и родољубља,
 • пружање материјалне и друге помоћи социјално угроженим категоријама,
 • неговање националне, верске и културне традиције,
 • подстицање унапређења међуљудских односа,
 • брига о деци, старима, болеснима и немоћнима,
 • подстицање младих на укључивање на добровољни и добротворни рад,
 • утицање преко медија на савест и морал у друштвеној заједници.

 

3.

Потписнице Повеље, ступањем у „Сабор КСС“ прихватају наведене циљеве и тешњом сарадњом делују на њихово остваривање, што подразумева:

 

 • међусобну сарадњу у осмишљавању заједничких пројеката и акција, као и њихову реализацију,
 • заједничко деловање, према другим организацијама сличног карактера, као и равноправност, међусобно поштовање и солидарност у раду.

 

4.

Скупштину „Сабора КСС“ чине председнице КСС потписнице Повеље. У случају одсуствовања, председницу замењује  чланица Управе, по њеном овлашћењу .

„Сабором КСС“ председава председница КСС, града домаћина, у мандатном периоду од једне године.

 

5.

Годишња скупштина „Сабора КСС“ одржаваће се сваке године у неком од градова потписница Повеље, према редоследу пријављивања.

 

6.

На редовној годишњој скупштини „Сабора КСС“ учеснице подносе Извештај о најважнијим активностима током претходне године, као и план о заједничким активностима, на нивоу „Сабора КСС“ у наредном периоду. Извештај се подноси у трајању од 7 минути, и он може бити у писаној или електронској форми, кроз „power point“ презентацију.

Годишњи извештаји о раду појединачних  „КСС“, као и извештаји о    заједничким активностима унутар „Сабора КСС“,  чине Годишњи извештај Сабора Кола.

Годишњи извештај „КСС“ се односи на претходну годину, од 01.01 до 31.12 и доставља се најкасније до 31.03 текуће године и то председавајућем који је изабран за наредну годину, ради сачињавања Годишњег извештаја „Сабора КСС“.

 

 7.

Регистрација учесника „КСС“ на „Сабору КСС“, врши ће се уплатом котизације „КСС“ домаћину, најкасније 30 дана пре одржавања „Сабора КСС“. Котизација ће се користити за израду Годишњег извештаја „Сабора КСС“ и организацију „Сабора КСС“. Висину котизације одређује Коло домаћин – председавајући за ту годину.

Учеснице „Сабора КСС“ трошкове превоза и преноћишта сносе саме.

 

8.

Потписница Повеље, може иступити из „Сабора КСС“, по одлуци Скупштине КСС. 

Чланство у „Сабору КСС“ може престати због непоштовања одредаба овог Правилника и нарушавањем угледа „ Сабора КСС“.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Сабора КСС.

 

 

        

Записник  са Оснивачке скупштине  Сабора Кола српских сестара,          

Републике  Србије, региона и дијаспоре

 

Оснивачка скупштина Сабора Ксс, Републике Србије, региона и дијаспоре одржана  је у Крагујевцу, 19 маја 2018 године, у Свечаној сали  Скупштине Града Крагујевца, са почетком у 15 часова.

Оснивање Сабора Ксс, Републике Србије, региона и дијаспоре су подржала 15 ( петнест) Ксс из Србије, 17 (седамнест) Ксс из Републике Српске, Ксс - Куманово из Македоније и Заједница Ксс (18 Ксс) из Црне Горе. Предсднице Ксс–Сомбор, Ксс - М.О-. Зајечар и Ксс Царица Милица из Зворника су послале писмену сагласност за оснивање Сабора, али из оправданих разлога нису биле присутне.

Председница Ксс-Крагујевца, Татјана Маринковић, као домаћин, је председавала Скупштином. Она је отворила Скупштину, поздравила све учеснице  и предложила Радно председништво и записничаре.

За чланице Радног председништва су предложене : председница Ксс-Крагујевац, Татјана Маринковић, председница Ксс-Ниш, Љиљана Стојановић, преседница Ксс-Прокупље,Горица Тркуља, председница Ксс М.о.-Пожаревац , Јасмина Живковић, председница Ксс-Куманово , Живка Христовска и председница Ксс М.о.- Врање;  Гордана Ђорђеви које су истовремено и иницијатори оснивања Сабора.

За записничаре су предложене Мирјана Димитријевић, секретар Ксс-Крагујевац и Мирјана Младеновић, секретар Ксс – Ниш.

Предлог за Радно председништво и записничаре је усвоје једногласно.

 Затим се Скупштини обратила потпредседница Ксс – Крагујевац, Лела Вујошевић и предложила следећи  дневни ред:

 

                  Дневни ред

 1. Усвајање  и потписивање Повеље о приступању Сабору и међусобној сарадњи,
 2. Полагање заклетве,
 3. Поздравно писмо Станка Станковића-Ћирковића,
 4. Дискусија и усвајање Правилник о раду Сабора
 5. Разно.

1.        Предложени дневни ред је једногласно усвојен, тако да је рад Скупштине настављен читањем текста Повеље о приступању Сабору и међусобној сарадњи.

Пошто су се присутне председнице Ксс сагласне са текстом Повеље, приступило се потписивању исте, и то овим редом:

Ксс-Крагујевац ; Татјана Маринковић

Ксс-Ниш; Љиљана Стојановић

Ксс- Прокупље; Горица Тркуља

Ксс М. О. –Пожаревац ; Јасмина Живковић

Ксс – Куманово; Живка Христовска

Ксс М.о.-Врање; Гордана Ђорђевић

Ксс М.о.-Ужице; Мира Станковић- Ћирковић,

Ксс-Суботица; Јелена Бировљев,

Ксс-Надежда Петровић- Чачак; Бојана Јакшић,

Ксс-Милошевац; Марковић Радица,

Ксс-Епархија Бачка- Нови Сад; Светлана Прокић,

Ксс-Епархија Рашко-Призренска са седиштем у Београду; Милијана Думановић,

Ксс-Зрењанин; Биљана Тртица,

Заједница Ксс из Црне Горе, коју представља председница Ксс-Херцег Нови; Драгица Спаић,

Ксс-Косовка девојка-Шамац; Анка Симеуновић,

Ксс-„Мајка Јевросима“-Брчко Дистрикт; Славојка Иљић,

Ксс-Црњелово; Нада Закић

Ксс-Св.Марија Магдалина, Угљевик; Анђа Сријемац,

Ксс-Св. Марија Магдалина,Петрово; Драгана Стјепановић,

Ксс-Блага Марија,Ораховљани,Мркоњић Град, Божана Максимовић,

Ксс-Св.Петка Трнава, Пелагићево; Љиљана Тадић,

Ксс-Св.Недеља, Вучја Лука, Источни Стари Град; Мира Гошић,

Ксс-Приједор; Јадранка Мијић,

Ксс-Бања Лука; Босиљка Херцег,

Ксс-Прњавор, Љубинка Рапић,

Ксс-Св.Јелена Дечанска, Бјељина, Драгица Марјановић

Ксс-Св. Петка, Доњи Жабар; Душанка Стевановић,

Ксс- Требиње; Јелена Одавић

Ксс-Царица Милица, Сребреница, Слађана Јеремић и

Ксс- Вера љубав и нада, Братунац; Весна Петровић

 2.   После потписивања Повеље, председнице Ксс су полажиле заклетву коју је Надежда Петровић оставила у аманет будућим генерацијама. Председница КСС-Крагујевац, Татјана Маринковић  је прочитала  текст заклетве, коју су остале председнице понављале:

„Закунимо се да ћемо друштво одржати са његовом патриотском сврхом док и једна Српкиња траје“.

  3.    Потпредседница Ксс-Крагујевац, Лела Вујошевић  је прочитала поздравно писмо великог хуманисте Станка Станковића – Ћирковића, сина председнице КСС из Ужица, Мире Станковић – Ћирковић.

4.   Прочитан је Правилник о раду Сабора Кола српских сестара Републике Србије, региона и дијаспоре.                                       

Дискусија по Правилнику:

    Председница КСС – Куманово, Живка Христовска рекла је  да су председнице Ксс – Суботица и Ксс М.о. Ужице, такође дале свој допринос у формирању Сабора. Предложила је да   први став, члана   8  Правилнока  гласи:  Потпсница Повеље, може иступити из „Сабора КСС“, по сопственој одлуци.     

  Председница Ксс-Прњавор, Љубинка Рапић, информисала је Сабор, да у Републици Српској постоји Сабор Кола српских сестара.

Председница Ксс-Суботица; Јелена Бировљев, имала је примедбу на члан 5. Правилника, и предложила да се унесе могућност чешћег одржавања Сабора, ако то захтева ситуација (настали проблеми услед елементарних непогода и слично).

Пошто није било више дискусија у вези Правилника,  прешло се на гласање.

Правилник је  са корекцијама у члану 5 и 8 усвојен  једногласно.                            

 5.     Председница   Ксс-Св.Марија Магдалина, Угљевик; Анђа Сријемац, апеловала је на помоћ, да се скрати време издавања Српског пасоша , где год да су деца рођена Република Србија или Република Српска).

Уследило је обраћање  свих присутних  председница Ксс.

Радни део Оснивачке скупштине завршен је у 17 часова.

 

Записник водила

Младеновић Мирјана секретар КСС-Ниш