2
Сабор Кола српских сестара у Крагујевцу, 19. и 20. мај 2018. године