Повеља о приступању Сабору КСС

ДОБРОВОТВОРНА УДРУЖЕЊА  „КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА“

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

 

                Полазећи од основних циљева  удружења „КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА“  регистрованих у       Републици  Србији,  региону и дијаспори, заснованих на темељима постављеним  1903. године, кроз добровољни и  добротворни рад на културно-просветном подручју, ради што чвршће сарадње и делотворнијег рада, председнице Кола српских сестара, по овлашћењу своје управе, потписују:

ПОВЕЉУ  О ПРИСТУПАЊУ САБОРУ

Добротворна удружења „Кола српских сестара“ Републике Србије, региона и дијаспоре, као потписници  Повеље  о приступању Сабору ,   заснивају    заједнички рад и међусобну сарадњу, на следећим циљевима:

-              брига о људима, без обзира на нацију, веру и политичко убеђење,

-              ширење начела доброте, човекољубља  и родољубља,

-              пружање материјалне и друге помоћи социјално угроженима,

-              неговање националне, верске и културне традиције,

-              подстицање унапређења међуљудских односа,

-              брига  о деци, старима, болеснима и немоћнима,

-              подстицање младих на укључивање у  добровољни и добротворни рад,

-              утицање преко медија на савест и морал у друштвеној заједници.

 

Списак кола српских сестара који су приступили САБОРУ је саставни део ПОВЕЉЕ.

 

 

У Крагујевцу,

19.мај лета  Господњег 2018.