Записник са састанка радне групе Кола српских сестара

Одржан дана 18.11.2016.г. у просторијама Кола српских сестара, М.О. Ниш са почетком у 11 часова.

На основу закључака са састанка Главног одбора од 15.10.2016.године одржаног у Београду и повереног јој задатка, Радна група која је формирана том приликом, је размотрила  (рад и резултате) организацију рада Кола српских сестара у Србији од последње  регистрације до данас.

Састанку присуствују:

 1. Љиљана Стојановић, председница М.О. Ниш,
 2. Јасмина Живковић, председница М.О.  Пожаревац
 3. Милана Шпаља, председница М.О. Краљево
 4. Татјана Маринковић, председница М.О. Крагујевац
 5. Горица Тркуља, председница М.О. Прокупље
 6. Живка Христовска, председница КСС Куманово
 7. Мирјана Младеновић, секретар КСС, М.О. Ниш

Дневни ред:

 1.  Израда Предлога статута садашњих месних одбора Кола српских сестара – будућих самосталних правних лица
 2.  Разматрање будуће организације Кола српских сестара Србије,
 3. Разматрање  рада Главног одбора у последњих 6 година.

 

Имајући у виду актуелне проблеме Месних одбора КСС при учествовању на конкурсима локалне самоуправе, а у циљу остваривања финансијских средстава и побољшања ефикасности рада Кола са јединственим циљевима и начелима из 1903.године,  радна група је донела  следеће закључке:

 

1. Да се досадашњи М.О. КСС региструју као правна лица у својим срединама, јер само тако могу остваривати циљеве и задатке КСС, по важећим законима.

Пошто је за регистрацију неопходан статут удружења, то је радна група утврдила  предлог Нацрта Статута Кола српских сестара – будућих правних лица. Нацрт  ће бити достављен свим досадашњим месним одборима КСС у Србији, као и досадашњем Главном одбору ради сазивања заједничког састанка на коме ће се утврдити будући заједнички рад Кола српских сестара у Србији.

Досадашњи М.О. који нису у могућности да се региструју као самостална правна лица могу постати подружнице  - саставни делови наjлближем Колу по територијалној припадности.                    

 

          2. Сматрамо да све добротворна удружења Кола српских сестара у Србији треба да чине Сабор Кола српских сестара. Сабору КСС могу приступити удружења Кола српских сестара из региона и дијаспоре. Рад Сабора Кола српских сестара ће се уредити посебним нормативним актом.

3. Досадашњи Главни одбор Кола српских сестара се укида.

     Разлози за овакав став Радне групе  су: 

               - У последњих 6 година уочени су пропусти у раду Гланог одбора КСС који су довели до тога да Коло прераста у неформалну групу грађана, да губи ону озбиљност са почетка 90-тих  година, губи јаке месне одборе који су се већ осамосталили ( Суботица, Сомбор) а многи месни одбори су се пасивизирали и немају више воље да учествују у раду на садашњи начин.

Скупштине Кола су изгубиле свој званични, легитимни и статутарни начин рада чиме се рад у Колу обезвредио и свео на дебатни клуб и ручак.

Ово потврђује чињеница да није одржана Изборна скупштина Кола када је требало да буде по Статуту, као и то да се седнице Главног одбора у пуном сазиву не одржавају у складу са Статутом Кола.

Сваке године, на годишњим скупштинама, присуствује све мањи број председница Месних одбора, тако на пример на последњој Скупштини 2016.године,  било је присутно само 11 , а на ванредном састанку од 15. 10. десет. Закључак са ванредног састанка ГО од 15. 10. 2016 није испоштован. Чланица Радне групе  из Београда, госпођа Милена Шећеровић, није присуствовла овом састанку, због заузетости, а ГО је игнорисао молбу за именовање њене замене .  Све то показује висок степен неозбиљносту и непоштовања традиционалних начела у раду  Кола, да је неопходно променити досадашњу организацију КСС.

У последње време ни један записник о закључцима са одржаних седница ГО није достављен месним одборима, а ни један позив на састанак није садржао дневни ред по коме ће се радити како би се припремиле за рад.

Коло српских сестара је озбиљна организација основана по одређеним законским прописима са Статутом по коме треба да ради.

 

 1. Љиљана Стојановић, с.р.
 2. Татјана Маринковић, с.р.
 3. Милана Шпаља с.р.
 4. Јасмина Живковић, с.р.
 5. Горица Тркуља, с.р.
 6. Живка Христовска, с.р.
 7. Мирјана Младеновић, с.р.

Записник водила Горица Тркуља.

У Нишу, 18.11.2016.г.