Записник са Оснивачке скупштине Сабора Кола српских сестара Републике Србије, региона и дијаспоре

Оснивачка скупштина Сабора Ксс, Републике Србије, региона и дијаспоре одржана  је у Крагујевцу, 19 маја 2018 године, у Свечаној сали  Скупштине Града Крагујевца, са почетком у 15 часова.

Оснивање Сабора Ксс, Републике Србије, региона и дијаспоре су подржала 15 ( петнест) Ксс из Србије, 17 (седамнест) Ксс из Републике Српске, Ксс - Куманово из Македоније и Заједница Ксс (18 Ксс) из Црне Горе. Предсднице Ксс–Сомбор, Ксс - М.О-. Зајечар и Ксс Царица Милица из Зворника су послале писмену сагласност за оснивање Сабора, али из оправданих разлога нису биле присутне.

Председница Ксс-Крагујевца, Татјана Маринковић, као домаћин, је председавала Скупштином. Она је отворила Скупштину, поздравила све учеснице  и предложила Радно председништво и записничаре.

За чланице Радног председништва су предложене : председница Ксс-Крагујевац, Татјана Маринковић, председница Ксс-Ниш, Љиљана Стојановић, преседница Ксс-Прокупље,Горица Тркуља, председница Ксс М.о.-Пожаревац , Јасмина Живковић, председница Ксс-Куманово , Живка Христовска и председница Ксс М.о.- Врање;  Гордана Ђорђеви које су истовремено и иницијатори оснивања Сабора.

Предложила је и Секретара Сабора КСС и то Мирјану Младеновић, секретар Ксс – Ниш.

За записничаре су предложене Мирјана Димитријевић, секретар Ксс-Крагујевац и Мирјана Младеновић, секретар Ксс – Ниш.

Предлог за Радно председништво, Секретара  и записничаре је усвојен једногласно.

    Затим се Скупштини обратила потпредседница Ксс – Крагујевац, Лела Вујошевић и предложила следећи  дневни ред:

 

                                        Дневни ред

 1. Усвајање  и потписивање Повеље о приступању Сабору и међусобној сарадњи,
 2. Полагање заклетве,
 3. Поздравно писмо Станка Станковића-Ћирковића,
 4. Дискусија и усвајање Правилник о раду Сабора
 5. Разно.

   1.        Предложени дневни ред је једногласно усвојен, тако да је рад Скупштине настављен читањем текста Повеље о приступању Сабору и међусобној сарадњи.

ДОБРОВОТВОРНА УДРУЖЕЊА „КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА“

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

                                                „ УДРУЖЕНИХ У САБОР КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА“

            Полазећи од основних циљева удружења „КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА“  регистрованих у Републици Србији,  Региону и дијаспори, заснованих на темељима постављеним 1903. године, кроз добровољни и  добротворни рад на културно-просветном подручју, ради што чвршће сарадње и делотворнијег рада, председнице Кола српских сестара, по овлашћењу своје управе,потписују:

ПОВЕЉА

                                       о приступању Сабору  и  међусобној сарадњи

Потписнице Повеље, свој рад  заснивају   на следећим циљевима:

-           брига о људима, без обзира на нацију, веру и политичко убеђење,

-           ширење начела доброте, човекољубља  и родољубља,

-           пружање материјалне и друге помоћи социјално угроженима,

-           неговање националне, верске и културне традиције,

-           подстицање унапређења међуљудских односа,

-           брига  о деци, старима, болеснима и немоћнима,

-           подстицање младих на укључивање у  добровољни и добротворни рад,

-           утицање преко медија на савест и морал у друштвеној заједници.

Потписнице ПОВЕЉЕ прихватају  наведене циљева, као залог трајне сарадње, на начелима равноправности и узајамности, међусобног  поштовања и солидарности.

Списак добротворних удружења „КСС“ Републике Србије, региона и дијаспоре, које су  присуствовале сабору је саставни део  ПОВЕЉЕ

У Крагујевцу,

19.мај лета  Господњег 2018.

Пошто су се присутне председнице Ксс сагласне са текстом Повеље, приступило се потписивању исте, и то овим редом:

Ксс-Крагујевац ; Татјана Маринковић

Ксс-Ниш; Љиљана Стојановић

Ксс- Прокупље; Горица Тркуља

Ксс М. О. –Пожаревац ; Јасмина Живковић

Ксс – Куманово; Живка Христовска

Ксс М.о.-Врање; Гордана Ђорђевић

Ксс М.о.-Ужице; Мира Станковић- Ћирковић,

Ксс-Суботица; Јелена Бировљев,

Ксс-Надежда Петровић- Чачак; Бојана Јакшић,

Ксс-Милошевац; Марковић Радица,

Ксс-Епархија Бачка- Нови Сад; Светлана Прокић,

Ксс-Епархија Рашко-Призренска са седиштем у Београду; Милијана Думановић,

Ксс-Зрењанин; Биљана Тртица,

Заједница Ксс из Црне Горе, коју представља председница Ксс-Херцег Нови; Драгица Спаић,

Ксс-Косовка девојка-Шамац; Анка Симеуновић,

Ксс-„Мајка Јевросима“-Брчко Дистрикт; Славојка Иљић,

Ксс-Црњелово; Нада Закић

Ксс-Св.Марија Магдалина, Угљевик; Анђа Сријемац,

Ксс-Св. Марија Магдалина,Петрово; Драгана Стјепановић,

Ксс-Блага Марија,Ораховљани,Мркоњић Град, Божана Максимовић,

Ксс-Св.Петка Трнава, Пелагићево; Љиљана Тадић,

Ксс-Св.Недеља, Вучја Лука, Источни Стари Град; Мира Гошић,

Ксс-Приједор; Јадранка Мијић,

Ксс-Бања Лука; Босиљка Херцег,

Ксс-Прњавор, Љубинка Рапић,

Ксс-Св.Јелена Дечанска, Бјељина, Драгица Марјановић

Ксс-Св. Петка, Доњи Жабар; Душанка Стевановић,

Ксс- Требиње; Јелена Одавић

Ксс-Царица Милица, Сребреница, Слађана Јеремић и

Ксс- Вера љубав и нада, Братунац; Весна Петровић

 2.   После потписивања Повеље, председнице Ксс су полажиле заклетву коју је Надежда Петровић оставила у аманет будућим генерацијама. Председница КСС-Крагујевац, Татјана Маринковић  је прочитала  текст заклетве, коју су остале председнице понављале:

„Закунимо се да ћемо друштво одржати са његовом патриотском сврхом док и једна Српкиња траје“.

  3.    Потпредседница Ксс-Крагујевац, Лела Вујошевић  је прочитала поздравно писмо великог хуманисте Станка Станковића – Ћирковића, сина председнице КСС из Ужица, Мире Станковић – Ћирковић.

(Писмо је у прилогу записника)

4.   Прочитан је Правилник о раду Сабора Кола српских сестара Републике Србије, региона и дијаспоре.

 

                                                                                                                                                          ПРАВИЛНИК О РАДУ

                                                                                                                                            САБОР КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА

                                                                                                                              РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

 

                                                                                              1.

Добротворна удружења „Кола српских сестара“(у даљем тексту КСС) Републике Србије, региона и дијаспоре, могу на основу Одлуке Скупштине приступити „Сабору Кола српских сестара“ ( у даљем тексти Сабор КСС).

                                                                                            2.

Потписнице Повеље, свој рад заснивају на следећим  циљевима:

 • брига о људима, без обзира на нацију, веру и политичко убеђење,
 • ширење начела доброте, човекољубља  и родољубља,
 • пружање материјалне и друге помоћи социјално угроженим категоријама,
 • неговање националне, верске и културне традиције,
 • подстицање унапређења међуљудских односа,
 • брига о деци, старима, болеснима и немоћнима,
 • подстицање младих на укључивање на добровољни и добротворни рад,
 • утицање преко медија на савест и морал у друштвеној заједници,

 

                                                                                        3.

Потписнице Повеље, ступањем у „Сабор КСС“ прихватају наведене циљеве и тешњом сарадњом делују на њихово остваривање, што подразумева:

 • међусобну сарадњу у осмишљавању заједничких пројеката и акција, као и њихову реализацију,
 • заједничко деловање, према другим организацијама сличног карактера, као и равноправност, међусобно поштовање и солидарност у раду.

 

                                                                                       4.

Скупштину „Сабора КСС“ чине председнице КСС потписнице Повеље. У случају одсуствовања, председницу замењује  чланица Управе, по њеном овлашћењу .

„Сабором КСС“ председава председница КСС, града домаћина, у мандатном периоду од једне године.

                                                                                      5.

 Годишња скупштина „Сабора КСС“ одржаваће се сваке године у неком од градова потписница Повеље, према редоследу пријављивања.

                                                                                      6.

 На редовној годишњој скупштини „Сабора КСС“ учеснице подносе Извештај о најважнијим активностима током претходне године, као и план о заједничким активностима, на нивоу „Сабора КСС“ у наредном периоду. Извештај се подноси у трајању од 7 минути, и он може бити у писаној или електронској форми, кроз „power point“ презентацију.

Годишњи извештаји о раду појединачних  „КСС“, као и извештаји о    заједничким активностима унутар „Сабора КСС“,  чине Годишњи извештај Сабора Кола.

Годишњи извештај „КСС“ се односи на предходну годину, од 01.01 до 31.12 и доставља се најкасније до 31.03 текуће године и то председавајућем који је изабран за наредну годину, ради сачињавања Годишњег извештаја „Сабора КСС“.

                                                                                    7.

Регистрација учесника „КСС“ на „Сабору КСС“, врши ће се уплатом котизације „КСС“ домаћину, најкасније 30 дана пре одржавања „Сабора КСС“. Котизација ће се користити за израду Годишњег изв