Записник са Скупштине трећег Сабора Кола српских сестара

ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ

ТРЕЋЕГ САБОРА КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА

СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

 

Скупштина Трећег Сабора кола српских сестара Србије, региона и дијаспоре (Сабор) одржана је у крипти Саборног храма Христовог Васкрсења, у Подгорици, 1. октобра 2022. године, са почетком у 12 часова у организацији Заједнице кола српских сестара Црне Горе.

Одржавање Сабора је подржало 12 (дванаест) кола српских сестара (КСС) из Србије, 11 (једанаест) КСС из Републике Српске, Коло српских сестара Куманово из Сјеверне Македоније и 15 (петнаест) кола Заједнице КСС из Црне Горе. У свечаном дијелу скупштине је присуствовао и Његово високопреосвештенство Митрополит црногорскоприморски г. Јоаникије.

СВЕЧАНИ ДИО

Прије званичног почетка скупштине предложено је да записничар буде Филипа Рајковић, предсједница КСС Зете. Предсједница Заједнице КСС Црне Горе Драгица Спаић поздравила је присутне као организатор догађаја и обавијестила их да је на радној сједници Заједнице КСС Црне Горе, одржаној 4. септембра 2022. године, једногласно донијета одлука да Сенка Дурутовић, предсједница КСС Никшић и потпредсједница Заједнице КСС, буде предсједавајућа Трећег Сабора КСС Србије, региона и дијаспоре, тј. Србије, Црне Горе и региона.

У поздравном дијелу присутнима су се редом обратиле: предсједавајућа Сабора у претходној години и предсједница КСС Ниш Љиљана Стојановић, нова предсједавајућа Сабора КСС и предсједница КСС Никшић Сенка Дурутовић, представница Сјеверне

Македоније и почасна предсједница КСС Куманово Живка Христовска, представница КСС Републике Српске и предсједница КСС Бања Лука Босиљка Хербез, прва предсједавајућа Сабора те представница Србије и предсједница КСС Крагујевац Татјана Маринковић, предсједница КСС Пожаревац Јасмина Живковић, предсједница КСС Чачак Бојана Јакшић, предсједница КСС Ужице Слободанка Мира Станковић Ћирковић, предсједница КСС Бијељина Драгица Марјановић. Том приликом уручиле су и поклоне миторополиту Јоаникију и представницама Заједнице КСС Црне Горе.

Присутне су затим саборно понављале ријечи заклетве, које је изговарала предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић.

Драгица Спаић је искористила прилику да подсјети присутне о договору да се умјесто поклона прикупе добровољни прилози и обавијестила их да је Заједница КСС Црне Горе одлучила да те прилоге прослиједи народним кухињама у Бијелом Пољу и Беранама. Присутнима су подијељене коверте и дата упутства да у њих ставе прилоге онолико колико су у могућности те да на ковертама напишу назив и мјесто кола.

РАДНИ ДИО

Радни дио отворила је ранија предсједавајућа Сабора Љиљана Стојановић, која се захвалила митрополиту Јоаникију на молитвама упућеним на литургији и замолила га да се обрати присутнима, тј. да благослови рад Сабора.

Високопреосвећени митрополит г. Јоаникије у свом обраћању подсјетио је представнице колā да смо сви дужни да помогнемо својим ближњима, не гледајући ко је ко. Указао је да је у заједништву снага, у овом саборовању, у међусобном уважавању и поштовању и помагању. Пожелио је да то јединство, које извире из Цркве, која све обједињава – а кола српских сестара су увијек била везана за црквене општине, манастире, за наше светиње, за наше свештенике, а и владике дају пуну подршку (шумадисјки, браничевски, нишки) – буде свима на здравље. Захвалан и почаствован могућношћу да се заједно Богу помолимо призвао је Божју благодат, Божју милост на све присутне и њихов рад и пожелио да рад сабора буде срећан, благословен и успјешан, богоносан.

Љиљана Стојановић се обратила Скупштини и предложила следећи дневни ред:

Дневни ред

  1. Усвајање извјештаја о акцијама чланица колā српских сестара Сабора за период од 19.05.2019. године до 30.09.2022. године,
  2. Усвајање записника и закључака са састанка координационог одбора Сабора, одржаног у Нишу 12.06.2021. године, 3. Усвајање измјена и допуна Правилника о раду Сабора, 4. Разно.

Предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић дала је на гласање предложени дневни ред, који је једногласно усвојен те је рад скупштине настављен у скаду са њим.

  1. Усвајање извјештаја о акцијама чланица колā српских сестара Сабора за период од 19.05.2019. године до 30.09.2022. године

Образложење: Љиљана Стојановић је, у својству раније предсједавајуће Сабора, представила oно што се урадило између два сабора, када је она била предсједавајућа. Прво је представила извјештај о акцијама чланица колā српских сестара Сабора за период од 19.05.2019. године до 30.09.2022. године (у наставку текста: извјештај).

Расправа: Представљање извјештаја није праћено расправом.

Гласање: Предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић дала је на гласање усвајање извјештаја о акцијама чланица колā српских сестара Сабора за период од 19.05.2019. године до 30.09.2022. године.

Закључак: Извјештај је усвојен једногласно.

  1. Усвајање записника и закључака са састанка координационог одбора Сабора одржаног у Нишу 12.06.2021. године

Образложење: С обзиром на то да усљед пандемије КОВИД-19 није било могуће одржати Сабор, образован је координациони одбор Сабора у следећем саставу: предсједавајућа Сабора Љиљана Стојановић, предсједница КСС Бања Лука Босиљка Хербез, предсједница КСС Врање Гордана Ђорђевић, предсједница КСС Добој Љиљана

Мишић, предсједница КСС Крагујевац Татјана Маринковић, почасна предсједница КСС

Куманово Живка Христовска, предсједница КСС Никшић Сенка Дурутовић, предсједница КСС Подгорица Олга Стојановић, предсједница КСС Пожаревац Јасмина Живковић, предсједница КСС Прокупље Горица Тркуља, предсједница КСС Суботица Јелена Бировљев, предсједница КСС Ужице Мира Станковић Ћирковић.

Љиљана Стојановић је представила и записник и закључке састанка координационог одбора одржаног у Нишу 12.06.2021. године.

Расправа: Представљање записника и закључака састанка координационог одбора праћено је расправом.

Татјана Маринковић је скренула пажњу на то да је мјесто одржавања наредног сабора (у Ужицу 2023. године) на координационом одбору усвојено, а не предложено.

Љиљана Стојановић је прочитала дио закључака који се на то односе у којима пише да је договорен план одржавања наредних сабора – прво Црна Гора (сабор који је био у току), а следеће је Ужице, затим Добој, па Пожаревац – а да сабор верификује план.

Гласање: Предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић дала је на гласање усвајање записника и закључака састанка координационог одбора Сабора. Скренута је пажња на то да за ову тачку дневног реда могу да гласају само предсједнице кола које су у саставу координационог одбора.

(На скупштини сабора учествовало је 10 чланица координационог одбора од могућих 12. Одсутне су биле предсједнице КСС Врање Гордана Ђорђевић и КСС Прокупље Горица Тркуља)

Закључак: Записник и закључци састанка координационог одбора су усвојени једногласно.

        3.   Усвајање измјена и допуна правилника о раду сабора

Образложење: На основу важећег правилника сабора, у чл. 9, у координационом одбору сабора нису довољно заступљене представнице Републике Српске, Хрватске и дијаспоре. Исто тако, у чл. 13, предложене су допуне у погледу вођења записника сабора.

Секретар сабора Мирјана Младеновић реферисала је о предлозима измјена и допуна правилника сабора.

Члан 9

У саставу координационог одбора до сада је учествовала једна (1) представница Црне Горе. Предлог је да учествују двије (2) представнице.

Исто тако, до сада су учествовале двије (2) представнице Републике Српске. Предлог је да учествују три (3).

Предлаже се да буде једна (1) представница Републике Хрватске и једна (1) представница дијаспоре зато што сада нема ниједна.

Члан 13

О раду седнице скупштине води се и сачињава записник.

Записник води записничар кога одреди скупштина. Записник садржи:

Дневни ред

Главне податке о раду на седници и њеном току, а нарочито О предлозима о којима се расправља и доносе одлуке

Предлаже се измјена следећег става:

„Записник потписује предсједавајућа сабора и записничар.“ Испред постојећег става:

Потписани записник се сматра изворним и чува у архиви кола домаћина скупштине сабора.

Расправа: Представљање предлогā измјена и допуна правилника сабора није праћено расправом.

Гласање: Предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић дала је на гласање усвајање предлогā измјена и допуна правилника сабора.

Закључак: Предлози измјена и допуна правилника сабора усвојени су великом већином.

        4.   Разно

4.   Увођење литерарно-ликовног темата под називом „Снага доброте“ као активности сабора

Образложење: Скупштини се обратила предсједница КСС Пожаревац Јасмина Живковић у својству чланице координационог одбора сабора. Подсјетила је на активност из записника координационог одбора која се није реализовала – литерарно-ликовни темат чија је суштина „Снага доброте“. Предложила је да то буде заједничка активност сабора (свих његових чланица), а која би се методолошки спровела преко координационог одбора.

Расправа: Представљање предлога увођења литерарно-ликовног темата као активности сабора није праћено расправом.

Гласање: Предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић дала је на гласање усвајање увођења литерарно-ликовног темата као активности сабора.

Закључак: Предлог увођења литерарно-ликовног темата „Снага доброте“ усвојен је великом већином.

  1. Реализација активности посјете Косову и Метохији

Образложење: Скупштини се обратила предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић и, исто тако, подсјетила на другу активност из записника координационог одбора која се није реализовала – посјета Косову и Метохији (КиМ), поклоничко путовање и прилози.

Закључак: Предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић закључила је да ће се посјета КиМ, уколико то околности дозволе, обавезно спровести.

  1. Посјета Јасеновцу, Пребиловцима, Житомислићу, Јадовну, Босанској Дубици

Образложење: Скупштини се обратила предсједница Заједнице КСС Црне Горе Драгица Спаић и надовезала се на активност посјете КиМ. С обзиром да, с једне стране, сестре из Републике Српске не могу да учествују у том путовању, а да, с друге стране, Срби имају доста стратишта, она је предложила организовање још једног путовања – обилазак Јасеновца. Уз то, учеснице из Црне Горе на том путу наилазе и на Пребиловце, Житомислиће, Јадовно.

Сестре из КСС Бања Лука могле би помоћи у организовању боравка у Бањој Луци. Одатле би могла да се посјети и Босанска Дубица.

Поред тога, уколико би се обилазак КиМ обавио прије прољећа 2023. године, предложила је да се за Бању Луку иде с прољећа.

 

Расправа: Представљање предлога организовања још једног путовања – обиласка Јасеновца није праћено расправом.

Гласање: Предсједавајућа сабора Сенка Дурутовић дала је на гласање усвајање организовања обиласка Јасеновца (а уз то и Пребиловаца, Житомислића, Јадовна, Босанске Дубице).

Закључак: Предлог организовања обиласка Јасеновца (а уз то и Пребиловаца, Житомислића, Јадовна, Босанске Дубице) усвојен је једногласно.

7. Преузимање Повеље о приступању сабору КСС од стране представнице КСС Лопаре и предсједнице КСС Зворник

Предсједавајућа Сабора позвала је представницу КСС Лопаре Станојку Митровић и предсједницу КСС Зворник Љиљану Радишић да преузму Повељу о приступању сабору КСС и том приликом им уручила по примјерак потписане Повеље.

Рад скупштине завршен је у 13.30 ч.

У Подгорици,

4. новембра 2022.